Endgame

Temat: Jak napisać dobre CV? kilka pytań
Publikacji na temat pisania CV i listu motywacyjnego jest sporo w sieci (wraz z przykładami). CV pisze się pod konkretny zawód (inne będzie dla informatyka a inne dla przedstawiciela handlowego). Co do wykształcenia to ja nigdy nie wpisywałem LO (o SP już nie wspomnę). Tylko najważniejsze np. licencjat, uzupełniające mgr oraz podyplomowe (no chyba, że ktoś zakończył edukację na szkole średniej).

Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=612696Temat: Międzynarodowy obóz naukowy w Krynkach
Stowarzyszenie na Rzecz Ziemi Podlaskiej "DRUMLA" wspólnie z partnerem białoruskim zaprasza do udziału w polsko-białorusko-niemieckim obozie wolontariackim, który odbędzie się w dniach 13-27 lipca w miejscowości Krynki na Podlasiu.

Zadaniem uczestników będzie wykonanie trzech rodzajów prac, które umożliwią kompleksową dokumentację oraz upamiętnienie przeszłości tych terenów, stanowiących do dzisiaj doskonały przykład wspólnej egzystencji przedstawicieli różnych kultur. Razem z wolontariuszami poddamy pracom remontowym wnętrze synagogi "Kaukaskiej" w Krynkach, wykonamy dokumentację części nagrobków na miejscowym cmentarzu żydowskim oraz przeprowadzimy rozmowy z najstarszymi mieszkańcami na temat ich życia oraz historii całego regionu.
Organizatorzy pokrywają koszty podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników podczas trwania projektu.

Zainteresowanych prosimy o nadsyłanie listów motywacyjnych wraz z krótkim życiorysem do 16 czerwca na adres mailowy: drumla_s@wp.pl. Na wszystkie zgłoszenia odpowiemy do 29 czerwca. Jeśli macie więcej pytań, prosimy o kontakt z Filipem Pazderskim: filip@drumla.org.pl.

www.drumla.org.pl

źródło: http://www.uj.edu.pl/biurokarier/
Źródło: rosjo.fora.pl/a/a,344.html


Temat:
Dziennik ustaw Olbii - ustawa o kandydowaniu na urzędy miejskie
autor: Christophorus Corsicanus Marius, 2005-01-24 00:00:00
Z dniem dzisiejszym uchwalony 100% poparciem Rady Olbii (4 głosy za, 0 przeciw) wchodzi w życie w trybie natychmiastowym następujący artykuł:

USTAWA O KANDYDOWANIU NA URZĘDY MIEJSKIE

1. Ustawa o Kandydacie Na Obywatela (KNO) dotyczy osób, które chcą w istotny sposób wpłynąć na charakter i wygląd naszego miasta, lub piastować stanowiska w mieście.
Każdy chętny może oczywiście zamieszkiwać w mieście dobrobytu, może rozmawiać z pozostałymi graczami, brać czynny udział w życiu społecznym, kulturalnym ... (życie polityczne należy głównie do Rady Olbi)

2. Po wstępnym omówieniu przez Prefekta lub Radnego (jeżeli do przedstawiciela RO stawi się postać gracza) roli jaką miałby odgrywać w naszym mieście (KNO) zostaje on powołany przed RO

3. Każdy KNO musi przedstawić swoją postać w sposób roleplay w formie swoistego listu motywacyjnego przed członkami KNO

4. Każdy członek RO ma prawo zadać jedno pytanie dotyczące postaci, z tego prawa nie musi korzystać

5. KNO zostaje obywatelem po przegłosowaniu "za" zwykłą większością głosów

6. Kworum, wymagane do przyjęcia KNO - 3 Radnych

7. Za proces przyjmowania nowych KNO odpowiada Radny wskazany przez Prefekta

8. Proces składa się z 3 etapów:
a) złożenie „listu motywacyjnego” na forum rady – 36 godzin (real) licząc od momentu wezwania do złożenia takiego listu
b) komentarze lub pytania Radnych wraz z odpowiedziami KNO – 24 godziny (real) licząc od złożenia listu motywacyjnego
c) głosowanie – 36 godzin (real) licząc od złożenia listu motywacyjnego

9. Prefekt ma prawo veta do decyzji Radnych.

10. Od ostatecznej decyzji RO przysługuje odwołanie do właściwego sędziego IR

Komentarz do pkt. 1
Jeżeli do Olbi przyjeżdża skryba, rzeźbiarz lub ktokolwiek i wiedzie spokojny tryb życia nie musi stawiać się przed RO. Jeżeli jednak ten sam rzeźbiarz postanowi postawić wspaniałą rzeźbę w środku miasta, to wcześniej musi stawić się przed RO jako KNO
Inny przykład: do miasta przybywa postać, która chce hodować konie (lub założyć inną hodowlę lub interes) wpierw musi stanąć przed RO.


Dopisek: obecni obywatele utrzymują swoje pełne uprawnienia
Źródło: sardynia.fora.pl/a/a,71.html


Temat: Głowa w górę - Marfan
Program konferencji (spotkania forumowiczów i ew. członków Stowarzyszenia):

- problematyka rzadkich schorzeń genetycznie uwarunkowanych i konieczności doboru specjalistycznego poradnictwa
- ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia dzięki korzystaniu z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego oraz pośrednictwa pracy (narzędzia doradcze, prezentacja samego siebie, CV i list motywacyjny, sposoby poszukiwania pracy, praktyczne wykorzystanie własnych umiejętności itp.)
- proces dokonania oceny zdolności do pracy – badania lekarskie i psychologiczne (orzecznictwo) umożliwiające określenie sprawności (fizycznej, psychicznej i umysłowej), ustalenie kwalifikacji, doświadczeń zawodowych, uzdolnień i zainteresowań
- działania doradcze w zakresie doboru odpowiedniego miejsca pracy i jego wyposażenia
- działania doradcze w zakresie wyrabiania zaradności osobistej, samodzielności i pobudzania aktywności zawodowej (doradztwo psychologiczne, sposoby motywowania osoby niepełnosprawnej, porady prawne itp.)
- analiza sposobów kształtowania w społeczności lokalnej właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji zawodowej osób niepełnosprawnych
- doradztwo orzecznicze i prawne
- wsparcie niepełnosprawnego w edukacji
- sławni niepełnosprawni w przeszłości i teraźniejszości
- społeczne wsparcie w likwidacji barier architektonicznych i mentalnych.


Jako uczestników konferencji oczekujemy pracowników Powiatowych Urzędów Pracy zajmujących się rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych, doradców MOPS i GOPS, przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną, lekarzy, przedstawicieli zespołów orzeczniczych, przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawicieli starostw, studentów i uczniów szkół medycznych (licea i szkoły wyższe pielęgniarskie), przedstawicieli ratownictwa medycznego, studentów kierunku zdrowie publiczne o specjalności ratownictwo medyczne, uczniów szkół podoficerskich Państwowej Straży Pożarnej, uczniów Policealnych Szkół Ratownictwa Medycznego, rehabilitantów i studentów z AWF studiujących na kierunku rehabilitacja i kierunku fizjoterapia, przedstawicieli innych stowarzyszeń pomagających osobom niepełnosprawnym, a także redaktorów z prasy, lokalnego radia, lokalnej telewizji itp. Oczekujemy również Was kochani forumowicze i sympatycy Stowarzyszenia. Prosimy, abyście nas wspierali w czasie tych konferencji i dawali swoją obecnością żywy przykład tego, że osoby z ZM oraz innymi zespołami genetycznymi już umieją sobie radzić czyli mają głowę w górze (stąd nazwa projektu), a będą sobie jeszcze lepiej radzić, kiedy pozostali goście konferencji dostrzegą ich w społeczeństwie i potraktują profesjonalnie i jednocześnie z ogromną życzliwością.

[ Dodano: 2008-02-26, 13:53 ]
Źródło: marfanforum.pl/viewtopic.php?t=1680