Endgame

Temat: Olimp 4
Cytat z Kuriera Lubelskiego x.x. 2007 r

Mega Olimp – największa galeria handlowa w Lublinie – będzie otwarta albo pod koniec przyszłego, albo na początku 2009 roku – zapowiada Grzegorz Dębiec, prezes przedsiębiorstwa Transhurt.

Na działce między al. Spółdzielczości Pracy a ul. Bursaki ruszyły już prace ziemne. Z dotychczasowymi trzema Olimpami, gigant będzie liczył 90 tys. mkw. powierzchni. Nowe centrum ma kosztować 120 mln złotych.

Autorem projektu Mega Olimpu jest lubelski architekt Mirosław Rossa. Obiekt będzie miał cztery kondygnacje. Budynki zostaną połączone efektownym przeszklonym mostem, co zapewni poruszanie się między nimi bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. Piętrowe parkingi dadzą możliwość wjechania na dowolną kondygnację niemalże wprost pod drzwi ulubionego sklepu. Dodatkowo chodzenie po Mega Olimpie ułatwią ruchome schody, pochylnie oraz windy. Każda z kondygnacji będzie miała powierzchnię 13 tys. metrów kwadratowych. Na najniższym poziomie „-2” znajdą się m.in. podziemny parking i strefy dostaw. Na poziomie „-1” hipermarket Leroy Merlin, gdzie będzie można nabyć materiały budowlane, elementy wyposażenia wnętrz (dywany, wykładziny, glazurę, terakotę, oświetlenie, farby, akcesoria i dodatki) oraz meble. Poziom „0” to delikatesy spożywcze Alma, markowe sklepy odzieżowe i usługi. Na pierwszym piętrze ulokowane zostaną sklepy odzieżowe, obuwnicze, restauracje, kawiarnie.

– Budynek stanie na działce o powierzchni 2,5 ha – dodaje Grzegorz Dębiec. – Ogólna jego powierzchnia będzie liczyła prawie 65 tys. mkw., w tym użytkowa – 63 tys. mkw. Klienci będą mieli do dyspozycji 1040 miejsc parkingowych. W środku znajdzie się 66 punktów handlowych plus dwa markowe hipermarkety. Po wybudowaniu Mega Olimpu cały kompleks handlowo-usługowy firmy Transhurt będzie liczył prawie 90 tys. mkw. powierzchni, w tym handlowej 55 tys. mkw.

Będzie tu funkcjonować około 320 punktów handlowych i usługowych. Parkingi pomieszczą aż 1500 samochodów.
Źródło: bazylianowka.fora.pl/a/a,29.htmlTemat: Jednostka Straży Pożarnej


Lublin, dnia 13 sierpnia 2008 r.

Dot. Przetargu nieograniczonego na budowę obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 w Lublinie przy ul. Spółdzielczości pracy 65C.

Informujemy, że w wyniku przeprowadzenia przedmiotowego postępowania wybrano Ofertę Nr 4 Firmy Zakład Remontowo-Budowlany Antoni Jedut ul. Przemysłowa 20 21-100 Lubartów.

Uzasadnienie:

Oferta Nr 4 uzyskała najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone w SIWZ pkt XIII kryteria.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

Oferta Nr 1
Przedsiębiorstwo „VIVA” Sp. z o.o. w Lublinie ul. Szafirowa 2/23
Kryteria oceny
cena - 85,31
okres gwarancji - 6,00
łączna punktacja - 91,31

Oferta Nr 2
KONSORCJUM – MOSTOSTAL Warszawa S.A. ul. Konstruktorska 11A
BUDEXPOL A. Bukowski K. Wójcik S.J
Kalinówka 165 Świdnik
GAZ SERWIS OWA E. Brzyski ul. Choiny 57 Lublin
Kryteria oceny
cena - 70,59
okres gwarancji - 6,00
łączna punktacja - 76,59Oferta Nr 3
„INTERBUD – LUBLIN” S.A. ul. Turystyczna 36 Lublin
Kryteria oceny
cena - 84,35
okres gwarancji - 10,00
łączna punktacja - 94,35

Oferta Nr 4
Zakład Remontowo – budowlany Antoni Jedut
ul. Przemysłowa 20 Lubartów
Kryteria oceny
cena - 90,00
okres gwarancji - 8,50
łączna punktacja 98,50

Oferta Nr 5
EKBUD Sp. z o.o. ul. Zemborzycka 57E Lublin
Kryteria oceny
cena - 83,72
okres gwarancji - 10,00
łączna punktacja - 93,72

Źródło: bazylianowka.fora.pl/a/a,59.html


Temat: Pytania do Kandydata na Wójta - Andrzeja Łysakowskiego
Do agara:
Cieszy mnie poparcie młodzieży, z którym spotykam się również na codzień, jednak myśle że to może nie wystarczyć na wygranie wyborów. Tak więc zachęcam młodzież, aby zmobilizowała nie tylko swoich rówieśników, ale również osoby starsze. A efekty będą widoczne już niedługo...

Do kyl:
1. Sala gimnastyczna z "prawdziwego zdarzenia" musi powstać w Naszej Gminie. Zapoznam się z dokładnymi materiałami na ten temat i wybiorę najkorzystniejszą lokalizację na tego typu inwestycję. Co do obecnej sali gimnastycznej, nie można korzystać z niej bez otwarcia szkoły (brak toalet przy sali, brak szatni).
2. Sala gimanstyczna będzie udostępniana w godzinach pozalekcyjnych, jak również organizowane będą zajęcia pozalekcyjne w budynkach należących do Gminy. Wszystko zależało będzie od możliwości i zainteresowania ludzi.
3. Należy utworzyć działki budowlane pod działalność gospodarczą, oraz dobrze je rozreklamować (prasa, Internet), tak aby były korzystne dla firm i przedsiębiorstw. Mamy korzystną lokalizację przy głownej trasie Lublin - Rzeszów, co jest kolejnym atutem Naszej Gminy.
4. W miarę możliwości i zainteresowania młodzieży jak również osób starszych można będzie zorganizować dodatkowe zajęcia językowe bądź artystyczne.

Do Gość:
Oczywiście nie jestem podstawiony i nie jestem figurantem. Kandyduję na to stanowisko, gdyż boli mnie to, w jaki sposób Nasza Gmina traci niepowtarzelna szansę na rozwój i pozyskanie dodacji z Unii Europejskiej oraz innego rodzaju funduszy. Chcę, aby pieniądze własne gminy, jak również te pozyskane nie były marnotrawione i aby Nasza Gmina zaczęła się rozwijać jak inne otaczające nas gminy, które otrzymują duże dotacje i je wykorzystują.

Do ufo99jes:
Nie obawiam się, że Internet i wszystko co jest tu napisane będzie wykorzystane przeciwko mnie, gdyż piszę tutaj całą prawdę, nie obiecuję przysłowiowych "gruszek na wierzbie" tylko przedstawiam konkretne fakty, do których wykonania będę dążył.
Pamiętajmy, że Wójt jest podmiotem wykonawczym, a podmiotem zarządzającym jest Rada Gminy. Tak więc zmiany będą zależne również od decyzji Rady, ale obiecuję, że będę się starał, aby były one widoczne jak najszybciej.

Do ciekawski:
Tak, to prawda. Obecny Wójt powołał aż cztery komitety wyborcze, ponieważ chce wprowadzić jak najwięcej osób do Komisji Obwodowych, które są odpowiedzialne za liczenie głosów. Mając cztery komitety wyborcze mógł zagłosić 16 osób, a my tylko 4. Doprowadził tym do losowania ludzi do komisji obwodowych. Wszystkie dokładne dane znajdują się na stronach Państwowej Komisji Wyborczej.
Źródło: wilkolaz.fora.pl/a/a,218.html


Temat: MASTERS [MST]
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2007
Data sporządzenia: 2007-05-29
Skrócona nazwa emitenta
MASTERS
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną MST Deweloper Sp. z o.o. umowy o wykonanie robót budowlanych apartamentowca w Krynicy - Zdroju
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Masters S.A. działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym podjął informację o zawarciu znaczącej umowy przez spółkę zależną MST Deweloper Sp. z o.o.

1. Data zawarcia umowy:

28 maja 2007 roku

2. Oznaczenie stron umowy:

MST Deweloper Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, spółka zależna od MASTERS S.A. - Zamawiający
Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "CHEMOBUDOWA – KRAKÓW" Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie - Wykonawca

3. Oznaczenie przedmiotu umowy:

Przedmiotem umowy jest wybudowanie, w systemie generalnego wykonawstwa Budynku Mieszkaniowego Wielorodzinnego zlokalizowanego w Krynicy – Zdroju, przy ulicy Piłsudskiego.

4. Istotne warunki umowy:

Wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych określono ryczałtowo na poziomie 14,93 mln zł netto. Pozostałe warunki tej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

5. Kary umowne:

Wykonawcy przysługują następujące kary umowne w przypadku:
-odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto,
-opóźnienia w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki,
-opóźnienia w przeprowadzeniu odbiorów w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki.

Inwestorowi przysługują analogiczne kary umowne: za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, za opóźnienie w terminie odbioru końcowego oraz za opóźnienie usunięcia wad i usterek.
Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne.

6. Zastrzeżenie warunku:

Umowa nie zawiera zastrzeżenia warunku lub terminu.

7. Kryterium uznania umowy za znaczącą:

Umowa została uznana za znaczącą, gdyż wartość umowy przekracza 10 % kapitałów własnych MASTERS S.A. - podmiotu dominującego w stosunku do MST Deweloper Sp. z o.o.
Źródło: makler24.pl/forum/viewtopic.php?t=579


Temat: Czeladzki TBS
Przypomnę:

Harmonogram prac dot. budynku Kościuszki 18:
1). Zadania A - Rozbiórki oraz roboty konstrukcyjne budowlane - do 30.09.2010r.
2). Zadania B – Dach - do 31.01.2010r.
3). Zadania C - Stolarka okienna, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne - do 15.02.2010r.
4). Zadania D - Wewnętrzna instalacja gazowa i c o, wraz z kotłownią - do 15.05.2010r.
5). Zadania E - Wewnętrzna instalacja wodociągowo-kanalizacyjna - do 15.09.2010r.
6). Zadania F - Wewnętrzna instalacja elektryczna do 15.09.2010r.


Informacja z czeladz.pl:

Trwają prace związane z remontem w budynku przy ulicy Kościuszki 18 w Czeladzi. Został zalany strop pierwszego piętra oraz rozpoczynają się prace związane z zadaszeniem budynku. Prace prowadzone są przez Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

Inwestycja trwa od września 2009r. Prace związane z generalnym remontem zabytkowego budynku. Zakończenie prac zaplanowane jest na wrzesień 2010 r. Po tym okresie Czeladzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego dysponować będzie 10 mieszkaniami o wysokim standardzie.


A teraz ogłoszenie o zamówieniu (dostępne na : http://www.tbsczeladz.pl/...sanie%20umw.pdf ):

W dniu 10.09.2009r., podpisano umowy z firmami, które złożyły najkorzystniejszą ofertę :
Zadanie :
A-Rozbiórki oraz roboty konstrukcyjne budowlane
Zakład Remontowo Budowlany Jędrzejczyk, 41-219 Sosnowiec, ul. Łomżyńka 1/1
Kwota zamówienia brutto : 846 906,42 z
B- Dach
Zakład Remontowo Budowlany Jędrzejczyk, 41-219 Sosnowiec, ul. Łomżyńka 1/1
Kwota zamówienia brutto : 80 012,01 zł
C-Stolarka Okienna, Drzwi Wewnętrzne i Zewnętrzne
Fabryka Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o. ,20-474 Lublin, ul. Smoluchowskiego 1
Kwota zamówienia brutto: 171 297,85 zł
D-Wewnętrzna Instalacja Gazowa i Centralnego Ogrzewania wraz z Kotłownią
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „AGROCOM” Sp. z o.o., 41-303 Dąbrowa Górnicza,
ul. Piłsudskiego 2
Kwota zamówienia brutto: 191 825,19 zł
E-Wewnętrzna Instalacja Wodociągowo Kanalizacyjna
Zakład Remontowo Budowlany Jędrzejczyk, 41-219 Sosnowiec, ul. Łomżyńka 1/1
Kwota zamówienia brutto : 96 271,21 zł
F- Wewnętrzna instalacja Elektryczna z Instalacją Odgromową
Zakład Remontowo Budowlany Jędrzejczyk, 41-219 Sosnowiec, ul. Łomżyńka 1/1
Kwota zamówienia brutto : 94 391,96 zł


CTBS nie prowadzi prac lecz je zleciło firmom zewnętrznym więc dlaczego podaje się informację iż to CTBS prowadzi prace?
Źródło: mojaczeladz.nazwa.pl/phpBB/viewtopic.php?t=950


Temat: Centrum Dialogu
Centrum Dialogu w Parku Ocalałych

Joanna Podolska
2008-11-24, ostatnia aktualizacja 2008-11-25 09:11

Kamień węgielny pod budowę przyszłego Centrum Dialogu został wmurowany w Parku Ocalałych przy ul. Wojska Polskiego. W uroczystości uczestniczyły władze miasta i województwa, fundator z Izraela, a także delegacje łódzkich szkół.

Sześciohektarowy Park Ocalałych powstał z inicjatywy Haliny Elczewskiej, jednej z ocalałych z Litzmannstadt getto. Jest w nim posadzonych ponad 400 drzewek upamiętniających ludzi, którzy przeżyli Holocaust. W przyszłym roku, w 65. rocznicę likwidacji getta, park ma być niemal całkowicie zagospodarowany. Zakończony będzie Pomnik Polaków Ratujących Żydów. Latem mają ruszyć prace budowlane przy Centrum Dialogu.

Gmach interaktywnego ośrodka szkoleniowego zajmującego się historią łódzkich Żydów, a także dialogiem między narodami i religiami, stanie w ciągu kilku lat w Parku Ocalałych. Zaprojektowali go architekci Maciej Kneblewski i Monika Michnowska. Będzie usytuowany na niewielkim wzgórzu, gdzie jeszcze do niedawna stały budynki Łódzkiego Przedsiębiorstwa Ogrodniczego, w pobliżu wznoszonego właśnie pomnika Polaków ratujących Żydów. Inwestycja ma kosztować ponad 12 mln zł. 3 mln dolarów zdecydował się przekazać Mordechai Zisser, biznesmen z Izraela, który ma łódzkie korzenie. Jest założycielem i prezesem Europe Israel Group, zajmującej się projektami deweloperskimi. Buduje hotele, apartamentowce, centra handlowo-rozrywkowe w Izraelu, Indiach, Afryce Południowej i Europie, m.in. w Warszawie i Lublinie.

- Historia mojej rodziny w Polsce sięga 400 lat. Mój ojciec z żoną i dziećmi żył tutaj, w Łodzi. Mam już 53 lata i nadal nie mogę zrozumieć, co się wydarzyło 65 lat temu. Łódź była wspaniałym miastem, ale przyszła wojna i to się skończyło - mówił wczoraj Zisser do młodzieży, która licznie zgromadziła się na uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod Centrum Dialogu. Delegacje szkolne miały sztandary i biało-czerwone szarfy.

Obiekt, którego kamień węgielny został wmurowany w pobliżu tablicy dedykowanej ocalałym z getta, będzie przypominał izraelski Instytut Studiów nad Holocaustem Massuah. To miejsce, gdzie młodzież poznaje historię.

- Centrum Dialogu ma być nastawione na przyszłość, ale musi być zakorzenione w przeszłości - podkreśla prezydent Jerzy Kropiwnicki.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz miasta i województwa, politycy, arcybiskup ks. Władysław Ziółek, przedstawiciele społeczności żydowskiej, a także ambasador Izraela w Warszawie. - To wspaniały pomysł, by w Łodzi, mieście z taką niezwykłą przeszłością, powstało Centrum Dialogu. Bo dialog jest podstawą zrozumienia między narodami - mówi ambasador David Peleg.

- Mamy dobrą przeszłość. W Łodzi nigdy nie było większych trudności między przedstawicielami różnych narodowości czy religii. Po bolesnych doświadczeniach wojny trzeba szukać wspólnych korzeni i centrum powinno temu służyć - powiedział "Gazecie" abp Ziółek, który podczas uroczystości wypowiedział piękne słowa modlitwy: "Byśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek".

Była też modlitwa w języku hebrajskim, którą powiedział Pinchas Etzioni z gminy wyznaniowej żydowskiej w Łodzi.

- To centrum nie jest dla mojego pokolenia, ale dla młodzieży, która tak licznie przyszła na tę uroczystość, by tutaj zastanawiała się, jak ten okrutny i zły świat powinien być urządzony, aby takie tragiczne wydarzenia, jak Holocaust i wojny, należały już tylko do przeszłości - powiedział "Gazecie" Jerzy Kropiwnicki.

Z modlitwy Jego Magnificencji arcybiskupa Władysław Ziółka

Boże Abrahama, Boże Proroków, Boże Jezusa Chrystusa, spraw, by wznoszone tu Centrum Dialogu było nośnikiem tolerancji, wzajemnego szacunku, solidarności i miłości.

/.../ Byśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać, nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć, nie tyle szukać miłości, co kochać.

Albowiem dając otrzymujemy, wybaczając zyskujemy przebaczenie, a umierając rodzimy się do wiecznego życia.

Źródło: Gazeta Wyborcza Łódź
Źródło: mojalodz.fora.pl/a/a,3244.html